Coca-Cola | Cảm ơn những anh hùng thầm lặng - YouTube

177 Lượt xem

Xin dành lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã làm việc quên mình để thắp lên niềm tin và hy vọng cho chúng ta. #CocaCola #ForTheHumanRace

Bình luận